Logo d'APDCAT  

Dictámenes e Informes

Llistat Descriptores temáticos


/

Página: 1

Resultados 1 - 2 de 2

  • 1. Ref: 55/2016

    Ús dels sistemes de missatgeria instantània

    Les administracions públiques han d'assegurar-se que els tercers prestadors de serveis i de sistemes de comunicació compleixen llurs responsabilitats, ja sigui com a encarregats del tractament o, si escau, com a responsables del tractament de les dades dels usuaris (en el cas dels SMI), atès que el tractament es troba sotmès a les exigències dels principis i garanties de la normativa europea de la protecció de dades (LOPD, RLOPD, i RGPD). Quan considerin l'elecció d'un determinat sistema de missatgeria instantània (SMI) haurien de tenir en compte, especialment, la finalitat de la comunicació, la informació personal que cal tractar; el consentiment dels afectats; el model de seguretat i l'avaluació d'impacte i les concretes mesures de seguretat aplicades; els mecanismes de certificació; les transferències internacionals de dades i la ubicació dels servidors; el dret d'informació i la transparència, en atenció a les previsions de la normativa europea de protecció de dades.

  • 2. Ref: 24/2013

    Utilització de Whatsapp i Spotbros en les comunicacions advocat-client

    En relació amb el tractament de dades dels usuaris de Whatsapp i de Spotbros situats a Espanya, resulten aplicables els principis i garanties de la LOPD. Sens perjudici de la responsabilitat sobre el tractament de les dades dels usuaris de les apps que pugui correspondre a les respectives empreses (Whatsapp i Spotbros), l'advocat té un grau de responsabilitat específic respecte el tractament de les dades dels seus clients, que inclou l'elecció dels canals de comunicació més adients amb els seus clients. Tant Whatsapp com Spotbros expliciten en la informació de les respectives pàgines web que no poden garantir la seguretat de la informació tramesa utilitzant les respectives apps. Tenint en compte això, juntament amb diverses vulnerabilitats detectades, i atès que en el context de la relació entre advocat i clients pot ser habitual la comunicació i tractament de dades sensibles (article 7 LOPD), la utilització de les aplicacions de Whatsapp i de Spotbros no resulta recomanable, en relació amb la seguretat exigida per la LOPD i el RLOPD.

Página: 1

Resultados 1 - 2 de 2