Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 29 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Susanna
Departament:
Ajuntament de Santa Susanna
Secretaria:
Ajuntament de Santa Susanna
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Susanna
Departament:
Ajuntament de Santa Susanna (alcaldia)
Secretaria:
Ajuntament de Santa Susanna
 • Nom del fitxer:
  Xaloc Ajuntament de Santa Susanna
  Finalitat:
  Gestionar la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació i l'empresa contractant
  Adreça:
  Pl. Catalunya - - 08398 Santa Susanna
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Susanna
Departament:
Alcaldia/Policia Local
Secretaria:
Regidoria de la Policia Local
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Susanna
Departament:
Planificació Urbanística i Obres Municipals
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Agència Municipal de l´habitatge
  Finalitat:
  Informar Pla Municipal de Vivenda. Elaborar, seleccionar i tractar informació relativa a la demanda de vivenda. Registre de Solars. Informar ajudes relatives a compra i lloguer. Gestió de processos reallotjament i adaptació vivendes. Gestió i promoció adquisició habitatges protecció pública, així com inspecció i control requeriments tècnics.
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  MATRIMONIS CIVILS
  Finalitat:
  Gestionar les sol.licituds de celebració de matrimonis civils en el terme municipal per l'Alcalde o, en el seu cas, pel Regidor en qui aquest delegui en els termes establerts en el Codi Civil i altres disposicions vigents, així com el cobrament de la taxa o preu públic que , en el seu cas, s'exigís als contraents.
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
Departament:
Benestar Social
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ
  Finalitat:
  Gestió del servei d'informació, assessorament i atenció als veïns sobre les principals gestions administratives i programes, plans, ofertes, convocatòries i activitats que s'estiguin desenvolupant.
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
 • Nom del fitxer:
  SECCIÓ D'OCUPACIÓ
  Finalitat:
  Gestió de serveis o programes per al desenvolupament i foment de l'ocupació, incloent-hi els d'informació, orientació, formació, inserció, intermediació laboral i creació d'empreses
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
 • Nom del fitxer:
  SERVEIS SOCIALS
  Finalitat:
  Treball i benestar social, gestió dels serveis socials del municipi
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA
Departament:
Cultura i Patrimoni
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  GESTIÓ CONSELLS MUNICIPALS I PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ
  Finalitat:
  Gestió i manteniment de les dades identificatives i de contacte dels membres dels diferents consells constitutius dins l'àmbit de l'Ajuntament, així com als programes participatius engegats per el consistori
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna
 • Nom del fitxer:
  CULTURA
  Finalitat:
  Gestió de les subscripcions, inscripcions o participacions en les activitats culturals, socials o educatives desenvolupades a les diferents infraestructures de l'entitat local (Teatres, Museus,Casa de la Cultura, o d?altres infraestructures municipals).
  Adreça:
  Plaça de Catalunya s/n baix 08393 Santa Susanna