Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 13 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Departament:
alcaldia
Secretaria:
regidoria de serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió de la informació dels serveis socials d'atenció primària municipal
  Adreça:
  Plaça Esglèsia 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Pl Esglesia 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Usuaris de serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris.
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Serveis d'atenció al ciutadà
  Finalitat:
  Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els Punts d'Atenció al Ciutadà.
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  Manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Registre d'unions estables de parella
  Finalitat:
  Gestió del Registre d'Unions Estables de Parella a efectes administratius i legals
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestió, control i garantia de l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l'Ajuntament i dels que l'Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Registre censal d' animals de companyia i gossos potencialment perillosos
  Finalitat:
  Manteniment del Registre censal d'animals de companyia i gossos potencialment perillosos (gestió de les llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos per a les que és necessari el certificat d'aptitud psicològica dels propietaris).
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Gestió tributària
  Finalitat:
  Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal.
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractació
  Finalitat:
  Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
  Adreça:
  C/ Pl. Església 4 - 08777 Sant Quintí de Mediona