Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 11 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Departament:
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Secretaria:
Secretaria de l'Ajuntament
 • Nom del fitxer:
  Expedients i procediments municipals
  Finalitat:
  Gestió dels expedients i procediments relacionats amb les competències municipals.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Departament:
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Secretaria:
Secretaria de l'Ajuntament
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestió, control i garantia de la constància de l'entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Educació
  Finalitat:
  Gestionar les diferents activitats que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Usuaris de serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió de diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzat pels usuaris.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  Gestió de comunicacions, correspondència, decrets, mocions, protocol, agenda, contactes, butlletí municipal.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Gestió tributària
  Finalitat:
  Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 09798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Registre de béns i activitats
  Finalitat:
  Gestió del Registre de béns, activitats i interessos dels membres de la corporació.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractes
  Finalitat:
  Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
  Adreça:
  C/Sant Antoni 31 - 08798 Sant Cugat Sesgarrigues