Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 60 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del valles
Departament:
Area polítiques socials
Secretaria:
Regidoria de politiques socials
 • Nom del fitxer:
  ATENCIO PRIMARIA DE SERVEIS SOCIALS
  Finalitat:
  GESTIONAR EXPEDIENTS D' USUARIS DE SERVEIS SOCIALS . Usos: tenir informació i que quedi constància de les intervencions efectuades a fi de poder coordinar el servei i efectuar les memòries preceptives.
  Adreça:
  carretera de ribes 2 - 08520 les franqueses del valles
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES
Departament:
GENT GRAN
Secretaria:
AREA GENT GRAN
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLES.
Departament:
AREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Secretaria:
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA
 • Nom del fitxer:
  SISTEMA FIX DE VIGILANCIA A LES DEPENDENCIES POLICIALS
  Finalitat:
  Vigilar i protegir les dependències policials, així com detectar o constatar les possiblesinfraccions i prevenir la comissió de delictes en garantia de la seguretat pública
  Adreça:
  Carrer de Rafael Alberti S/N - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
 • Nom del fitxer:
  TALLERS DE GENT GRAN
  Finalitat:
  Millora de la qualitat de vida de la gent gran, intervenint en diferents aspectes , afavorir l autonomia personal i millorar el nivell d' autoestiam, fomentant les realcions socials i la pertinença a un grup
  Adreça:
  carretera de ribes 2 - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLES
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Departament:
GENT GRAN
Secretaria:
AREA GENT GRAN
 • Nom del fitxer:
  Programa de dinamització cultural de la gent gran
  Finalitat:
  promocionar la xarxa relacional entre la gent gran, mitjançant activitats culturals, formatives i lúdiques que constyribueixin a mantenir i/0 ampliar la qualitat de vida de participants i les relacions socials
  Adreça:
  carretera de ribes 2 - 08520 Les Franqueses del vallés
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea d'Educació
Secretaria:
Regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Departament:
SECRETARIA
Secretaria:
SECRETARIA
 • Nom del fitxer:
  Sistema de vídeo acta per gravació dels plens
  Finalitat:
  Gravació de les sessions del Ple a fi de que totes les persones que ho desitgin tinguin accés a les mateixes via internet. Els usos són: Enregistrament i emissió dels plens per internet i la seva difusió, així com que tinguin validesa legal les actes recollides.
  Adreça:
  Carretera de Ribes 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
  Adreça:
  Aragó 24 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea de Secretaria
Secretaria:
Àrea de Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Oficina Tècnica del Pla de Barris
  Finalitat:
  Recollir dades dels usuaris de l'Oficina amb la finalitat de poder adreça'ls-hi tota aquella informació que pugui ser del seu interès
  Adreça:
  Passeig Andalusia 15 - 08521 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea de Seguretat Ciutadana
Secretaria:
Àrea de Seguretat Ciutadana
 • Nom del fitxer:
  Sistema de geolocalització dels vehicles de la Policia Local
  Finalitat:
  Recollir les dades dels itineraris efectuats pels vehicles de la Policia Local, únicament de la flota dels vehicles, amb la finalitat de vetllar per la coberutra de tot el municipi
  Adreça:
  Carretera de Ribes 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès