Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 55 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del valles
Departament:
Area polítiques socials
Secretaria:
Regidoria de politiques socials
 • Nom del fitxer:
  ATENCIO PRIMARIA DE SERVEIS SOCIALS
  Finalitat:
  GESTIONAR EXPEDIENTS D' USUARIS DE SERVEIS SOCIALS . Usos: tenir informació i que quedi constància de les intervencions efectuades a fi de poder coordinar el servei i efectuar les memòries preceptives.
  Adreça:
  carretera de ribes 2 - 08520 les franqueses del valles
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea d'Educació
Secretaria:
Regidoria de Cultura, Educació, Infància i Joventut
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
  Adreça:
  Aragó 24 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea de Secretaria
Secretaria:
Àrea de Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Oficina Tècnica del Pla de Barris
  Finalitat:
  Recollir dades dels usuaris de l'Oficina amb la finalitat de poder adreça'ls-hi tota aquella informació que pugui ser del seu interès
  Adreça:
  Passeig Andalusia 15 - 08521 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
Àrea de Seguretat Ciutadana
Secretaria:
Àrea de Seguretat Ciutadana
 • Nom del fitxer:
  Sistema de geolocalització dels vehicles de la Policia Local
  Finalitat:
  Recollir les dades dels itineraris efectuats pels vehicles de la Policia Local, únicament de la flota dels vehicles, amb la finalitat de vetllar per la coberutra de tot el municipi
  Adreça:
  Carretera de Ribes 2 - 08520 Les Franqueses del Vallès
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Departament:
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA
Secretaria:
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Departament:
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT i SANITAT
Secretaria:
REGIDORIA
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Departament:
BENESTAR SOCIAL, JOVENTUT i SANITAT
Secretaria:
REGIDORIA
 • Nom del fitxer:
  BASE DE DADES SERVEI ATENCIÓ A DOMICILI
  Finalitat:
  GESTIONAR EL SERVEI D'AJUT A DOMICILI, CONFECCIONAR EL FULL DE PAGAMENT MENSUAL SEGONS LES DIFERENTS APORTACIÓNS DELS USUARIS
  Adreça:
  CARRER ARAGÓ 24 ---- 08521 LES FRANQUESES DEL VALLÈS
 • Nom del fitxer:
  TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
  Finalitat:
  IDENTIFICAR LES PERSONES QUE HAN ESTAT BENEFICIÀRIES O GAUDEIXEN ACTUALMENT DEL SERVEI DE TELEASISTÈNCIA DOMICILIÀRIA. CONFECCIONAR L'INFORME PER APLICAR LES QUOTES ESTABLERTES MENSUALS.
  Adreça:
  CARRER ARAGÓ 24 ---- 08521 LES FRANQUESES DEL VALLÈS