Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 3 d'un total de 3 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Granera
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  gestió informatitzada de dades económiques y comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Església s/n - 08183 Granera
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Granera
Departament:
Alcladia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'ajuntament de Granera.
  Adreça:
  Plaça de l'esglèsia s/n - 08183 Granera
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE GRANERA
Departament:
Alcalde-President
Secretaria:
Alcalde-President
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i subjectes passius de l'IRPF.
  Adreça:
  ESGLÉSIA S/N - 08183 GRANERA