Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 20 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Balsareny
Departament:
Ajuntament de Balsareny
Secretaria:
Ajuntament de Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Parelles de fet
  Finalitat:
  Gestió del registre de parelles de fet
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Balsareny
Departament:
Ajuntament de Balsareny
Secretaria:
Ajuntament de Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Cementiri
  Finalitat:
  Gestió de cobrament dels drets de conservació del cementiri
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Inventari i gestió patrimonial
  Finalitat:
  Gestió dels béns patrimonials incloent cessions i arrendaments i expedients de responsabilitat patrimonial.
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Urbanisme
  Finalitat:
  Gestió de les sol·licituds de llicència d'obres, parcel·lació i primera ocupació i dels processos d'expropiació.
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Medi ambient
  Finalitat:
  Seguiment adminsitratiu de les llicències d'acivitats, així com l'enviament de notificacions específiques per propietaris de finques rústiques i cases de pagès i gestió.
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Fires i concursos
  Finalitat:
  Gestió de fires, exposicions, concursos i altres activitats culturals.
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Llar d'infants
  Finalitat:
  Gestió de la llar d'infants
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Cens d'animals
  Finalitat:
  Gestió del cens d'animals de companyia i dels potencialment perillosos.
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny
 • Nom del fitxer:
  Vehicles abandonats
  Finalitat:
  Gestió de vehicles abandonats
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament 2 - 08660 Balsareny