Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 16 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
ajuntament de tona
Departament:
alcaldia
Secretaria:
alcaldia
 • Nom del fitxer:
  agendes
  Finalitat:
  activitats culturals, esportives, habitatge, medi ambient i serveis socials
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
Responsable del fitxer:
Entitat:
ajuntament de tona
Departament:
alcaldia
Secretaria:
alcaldia
 • Nom del fitxer:
  obres, activitats econòmiques i instal·lacions
  Finalitat:
  registrar lessol·licituds i expedients relatius a llicències d'obres, de parcel·lacions, de primera ocupació, d'activitats econòmiques i intal·lacions
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
 • Nom del fitxer:
  comptabilitat
  Finalitat:
  registrar moviments comptables d'ingressos i despeses, facturació i transferències bancàries
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
 • Nom del fitxer:
  Cens d'animals de companyia
  Finalitat:
  cens pel control de la identificació dels animals de companyia
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
 • Nom del fitxer:
  Contribuents
  Finalitat:
  padrons, impostos, taxes i preus públic per qualsevol dels conceptes que esecullen en les ordenances fiscal a
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
 • Nom del fitxer:
  cementiri
  Finalitat:
  registrar dades relatives de ninxols i sepultures i de cadascun dels difunts subterrats del cementiri de tona
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
 • Nom del fitxer:
  personal
  Finalitat:
  registre de les dades relatives al personal, funcionari o laboral de l'ajuntament
  Adreça:
  carrer de la font 10 0 08551 tona
Responsable del fitxer:
Entitat:
ajuntament de Tona
Departament:
alcaldia
Secretaria:
alacaldia
Responsable del fitxer:
Entitat:
ajuntament de Tona
Departament:
alcaldia
Secretaria:
alcaldia
 • Nom del fitxer:
  POLICIAL
  Finalitat:
  Prevenció i resolució de conflictes, delictes, mesures cautelars, diligències policials
  Adreça:
  carre de la Font 10 0 08551 Tona