Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 16 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Pl. Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Obres, activitats i instal.lacions
  Finalitat:
  Registrar les sol·licituds i expedients relatius a llicències d'obres, activitats i instal·lacions, llicències de primera ocupació i parcel·lació
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Nom del fitxer:
  Contribuents
  Finalitat:
  Padrons d'impostos o taxes municipals per qualsevol dels conceptes que es recullen en els ordenances municipals aprovades per aquest ajuntament
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Nom del fitxer:
  Padró municipal d'habitants
  Finalitat:
  Gestió del Padró d'Habitants del municipi
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'ajuntament
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Nom del fitxer:
  Cens d'animals de companyia
  Finalitat:
  Cens per al control de la indentificació dels animals de companyia
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08507 Santa Eugènia de Berga
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament
  Adreça:
  PL MAJOR 1 - 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA
 • Nom del fitxer:
  Serveis d'atenció al ciutadà
  Finalitat:
  Gestió del servei municipal d'atenció ciutadana en els Punts d'Atenció al Ciutadà
  Adreça:
  PL MAJOR 1 - 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA
 • Nom del fitxer:
  Relacions Institucionals
  Finalitat:
  Manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics
  Adreça:
  PL MAJOR 1 - 08507 SANTA EUGÈNIA DE BERGA