Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 19 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Departament:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Secretaria:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Tributs
  Finalitat:
  Gestió de la hisenda municipal, recaptació d'impostos i altres taxes municipals
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Departament:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Secretaria:
AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Registre entrada/sortida documents
  Finalitat:
  Control de l'expedició i recepció de documents de l'ajuntament
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Inscripció en activitats
  Finalitat:
  Gestió de festes, activitats de gent gran, nens i joventut
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Informatiu
  Finalitat:
  Gestió de visites i demandes d'informació.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Contactes
  Finalitat:
  Gestió de persones de contacte
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Seguiment d'expedients
  Finalitat:
  La gestió de expedients administratius
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Cementiri
  Finalitat:
  Gestió del cementiri municipal
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Animals de companyia
  Finalitat:
  Registre municipal dels animals de companyia i gossos perillosos
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Entitats
  Finalitat:
  Gestió de comerços i entitats del municipi
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES
 • Nom del fitxer:
  Educació
  Finalitat:
  Gestió dels recursos i serveis relacionats amb l'educació
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA 1 - 08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES