Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 2 d'un total de 2 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament d'Olvan
Departament:
alcaldia
Secretaria:
regidoria de serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió integrada via web de la informació dels serveis socials d'atenció primària municipal de l'ajuntament d'Olvan
  Adreça:
  plaça Ajuntament s/n - 08611 Olvan
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament d'Olvan
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Plaça Ajuntament s/n - 08611 Olvan