Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 14 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Malla
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades econòmiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Carrer de les Afores s/n - 08519 Malla
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Malla
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Malla
  Adreça:
  Afores - - 08519 Malla
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE MALLA
Departament:
Alcalde-President
Secretaria:
Alcalde-President
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i subjectes passius de l'IRPF.
  Adreça:
  DE LES AFORES S/N - 08519 MALLA
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Vilamalla
Departament:
Ajuntament de Vilamalla
Secretaria:
Ajuntament de Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Padró d'habitants
  Finalitat:
  Gestió i cotnrol dels moviments de població al municipi, estadístiques, procediments adminsitratius, serveis certificació, atenció al ciutadà.
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Vilamalla
Departament:
Ajuntament de Vilamalla
Secretaria:
Ajuntament de Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrades i sortides
  Finalitat:
  Registre d'entrada i sortida de documents a l'ajuntament
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels usuaris dels serveis municipals.
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Gestió consistorial i institucional
  Finalitat:
  Correu electrònic, agenda institucional i gestió adminsitrativa de l'ajuntament.
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Serveis Tècnics
  Finalitat:
  Gestió, registre i control de les llicències de caire tècnic.
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Cens d'animals
  Finalitat:
  Regitre i control desl animals domèstics.
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla
 • Nom del fitxer:
  Gestió de personal
  Finalitat:
  Gestió, manteniment i cotnrol de les nòmines, de la selecció, oposicions i concursos i formació del personal de l'ajuntament, control horari, borsa de treball interna i plantilla orgànica
  Adreça:
  Plaça de la Font s/n - 17469 Vilamalla