Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 12 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestió , control i garantia de la constància de l'entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament.
  Adreça:
  Casa Forta el Despujol Ctra. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Serveis d'atenció al ciutadà
  Finalitat:
  Gestió del servei d'atenció a la ciutadania
  Adreça:
  Casa Forta el Despujol Ctra. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Usuaris de serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels diferents serveis públics municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL CTRA. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Salut pública
  Finalitat:
  Gestió del control sanitari dels procediments de competència municipal
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL, CTRA. C-17z PK. 70, 400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  Gestió de comunicacions, protocol, agenda, contactes, correspondència i butlletí municipal
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL CTRA. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractes
  Finalitat:
  Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL CTRA. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Promoció econòmica
  Finalitat:
  Gestió de la promoció econòmica, de la formació i l'ocupació
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL CTRA. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Gestió tributària
  Finalitat:
  Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL CTRA. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament
  Adreça:
  CASA FORTA EL DESPUJOL 0 0 08508 Les Masies de Voltregà
 • Nom del fitxer:
  Educació
  Finalitat:
  Gestió de les diferents activitats que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives
  Adreça:
  Casa Forta el Despujol Ctra. C-17z PK. 70,400 0 0 08508 Les Masies de Voltregà