Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 12 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades econòmiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Pl. Municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Departament:
Departament d'educació
Secretaria:
Secretaria general
 • Nom del fitxer:
  Educació
  Finalitat:
  Gestionar les diferents activitats que realitza l'Ajuntament n l'exercici de les seves competències i funcions educatives
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Departament:
Departament de personal
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Gestió de personal
  Finalitat:
  Gestió dels recursos humans de l'Ajuntament
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Departament:
Secretaria
Secretaria:
Secretaria general
 • Nom del fitxer:
  Registre de béns i activitats
  Finalitat:
  Gestió del registre de béns, activitats i interessos dels membres de la corporació.
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  Gestió de comunicacions, correspondència, decrets, mocions, protocol, agenda, copntactes, butlletí municipal
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
 • Nom del fitxer:
  Usuaris de serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels diretens serveis municipals de l'ajuntament utilitzats pels usuaris
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
 • Nom del fitxer:
  Expedients i procediments municipals
  Finalitat:
  Gestió dels expedients i procediments relacionats amb les competències municipals
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractes
  Finalitat:
  Gestionar les activitats ecobnòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'ajuntament
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestió, control i garantia de la constància de l'entrada o sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament.
  Adreça:
  Plaça municipal 3 - 08694 Guardiola de Berguedà