Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 6 d'un total de 6 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Gelida
Departament:
alcaldia
Secretaria:
alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Videovigilància
  Finalitat:
  Gestió de les imatges recollides per les càmeres de videovigilància de l'Ajuntament.
  Adreça:
  de la Barceloneta 12 - 08790 Gelida
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Gelida
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades econòmiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Carrer de la Barceloneta 12 - 08790 Gelida
 • Nom del fitxer:
  Xissap
  Finalitat:
  Gestió integrada via web d'informació dels serveis socials d'atenció primària municipal.
  Adreça:
  Barceloneta 12 - 08790 GELIDA
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Gelida
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Seu electrònica (SEU-e) i e-tauler
  Finalitat:
  Prestació de serveis comuns d'administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya
  Adreça:
  Plaça de la Vila 12 - 08790 Gelida
 • Nom del fitxer:
  Cementiri
  Finalitat:
  Gestió de les dades relatives als propietaris o llogaters dels nínxols del cementiri municipal de Gelida.
  Adreça:
  de la Barceloneta 12 - 08790 Gelida
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE GELIDA
Departament:
DEPARTAMENT D'ALCALDIA
Secretaria:
DEPARTAMENT D'ALCALDIA
 • Nom del fitxer:
  XALOC
  Finalitat:
  GESTIONAR LA INTERMEDIACIÓ ENTRE EL SOL·LICITANT D'OCUPACIÓ I L'EMPRESA CONTRACTANT
  Adreça:
  C/ Barceloneta 12 baix 08790 GELIDA