Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 11 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Fogars de la Selva
Departament:
Recaptació
Secretaria:
Recaptació
 • Nom del fitxer:
  Gestió tributària
  Finalitat:
  Gestió de la generació, liquidació i cobrament dels tributs de competència municipal
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Fogars de la Selva
Departament:
Secretaria
Secretaria:
Secretaria
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrada i sortida de documents
  Finalitat:
  Gestió, control i garantia de la constància de l'entrada i sortida de documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Geestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament.
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  Gestió de comunicacions correspondència, decrets, mocions, protocol, agenda, contactes, butlletí municipal
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
 • Nom del fitxer:
  Registre de béns i activitats
  Finalitat:
  Gestió del registre de béns, activitats i interessos dels membres de la corporació
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
 • Nom del fitxer:
  Usuaris serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utillitzats pels usuaris
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva
 • Nom del fitxer:
  Gestió de personal
  Finalitat:
  GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L'AJUNTAMENT
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA S/N - 08495 FOGARS DE LA SELVA
 • Nom del fitxer:
  Expedients i procediments municipals
  Finalitat:
  Gestió dels expedients i procediments relacionats amb les competències municipals.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA VILA s/n - 08495 FOGARS DE LA SELVA
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Fogars de la Selva
Departament:
Serveis socials
Secretaria:
Serveis socials
 • Nom del fitxer:
  Serveis Socials
  Finalitat:
  Gestió dels diferents serveis socials de l'Ajuntament
  Adreça:
  Plaça de la Vila s/n - 08495 Fogars de la Selva