Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 4 d'un total de 4 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Callús
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades econòmiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Pl. Major 1 - 08262 Callús
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Callús
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nómina dels empleats i subjectes pasius per IRPF de l'ajuntament de Callús
  Adreça:
  Pl. Major 1 - 08262 Callús
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Callús
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de promoció econòmica
 • Nom del fitxer:
  XALOC Ajuntament de Callús
  Finalitat:
  Gestionar la intermediació laboral entre el sol·licitant d'ocupació i l'empresa contractant
  Adreça:
  Plaça Major 1 - 08262 Callús
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Callús
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de serveis socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Callús
  Adreça:
  Pl. Major 1 - 08262 Callús