Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 13 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Caldes de Montbui
Departament:
Àrea de Serveis Generals
Secretaria:
Secretaria general de l'Ajuntament de Caldes de Montbui
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
AREA DE SERVEIS GENERALS
Secretaria:
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
 • Nom del fitxer:
  NPPER.- Fitxer de nòmines i plantilles de personal municipal.
  Finalitat:
  Gestió de personal, oposicions, concursos, gestió de nòmines, riscos laborals, formació, control horari, fonts d'acció social, incompatibilitats, autoritzacions, permisos altes, baixes i canvis de situació.
  Adreça:
  PLAÇA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Secretaria:
ÀREA DE CULTURA
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
DEPARTAMENT DE TREBALL
Secretaria:
REGIDORI DE TREBALL
 • Nom del fitxer:
  EMPREM.- Base de dades Emprenedors i Empresa
  Finalitat:
  Registre de dades personals i empresarials, corresponents a empreses establertes en el municipi amb la finalitat de disposar d'informació sobre sector econòmics presents al municipi, grandària de les empreses, activitats principal i secundària, i qualsevol altra d'interès per la promoció econòmica.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
FOMENT ECONÒMIC, ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Secretaria:
REGIDORIA DE COMERÇ
 • Nom del fitxer:
  MERCAT.- Bases de dades Mercat Setmanal
  Finalitat:
  Realitzar un seguiment de metres de venda autoritzats, sobe els quals s'aplicarà la taxa aprovada, activitat del titular, seguiment de l'assistència de la venda no sedentària, per poder realitzar mailings d'enviament d'informació i altres necessàries per al bon funcionament del servei.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA PLAÇA DEL COMERÇ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
POLICIA LOCAL
Secretaria:
POLICIA LOCAL
 • Nom del fitxer:
  COP.- Fitxer policia local
  Finalitat:
  Gestió i seguiment d'intervencions policials d'àmbit policial, administratiu, trànsit i seguretat ciutadana.
  Adreça:
  PLAÇA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Secretaria:
SERVEIS PERSONALS
 • Nom del fitxer:
  XISSAT.- Servei de Benestar Social
  Finalitat:
  Base de dades per accions socials, concretament, consultes i tramitació d'ajuts i peticions de caràcter social.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
ÀREA DE TERRITORI
Secretaria:
SECRETARIA GENERAL
 • Nom del fitxer:
  OFHAB.- Oficina d'Habitatge
  Finalitat:
  Gestió de dades personals per facilitar la tramitació d'ajuts o altres serveis de l'Oficina d'Habitatge
  Adreça:
  PLAÇA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
SERVEIS ECONÒMICS
Secretaria:
INTERVENCIÓ
 • Nom del fitxer:
  COMPT.- TERCERS
  Finalitat:
  Tot tipus de serveis econòmics de l'Ajuntament i relacions econòmiques amb tercers amb els quals l'administració municipal manté relacions econòmiques
  Adreça:
  PLAÇA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Departament:
SERVEIS GENERALS
Secretaria:
SECRETARIA GENERAL
 • Nom del fitxer:
  ARXIU INV.- Fitxer base de dades inventari de l'arxiu municipal
  Finalitat:
  Tipificació de finalitats relatives a educació i cultura : patrimoni històric artístic. Altres finalitats : registre de documents, altres registres administratius, atenció al ciutadà, finalitats històriques, científiques, altres finalitats.
  Adreça:
  PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ 11 - 08140 CALDES DE MONTBUI