Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 15 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Ajuntament de Palafolls
Secretaria:
Ajuntament de Palafolls
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Ajuntament de Palafolls
Secretaria:
Ajuntament de Palafolls
 • Nom del fitxer:
  Nòmines i personal
  Finalitat:
  Gestió de nòmines, personal laboral i funcionaris, processos de selecció de personal de l'Ajuntament, gestió del fons d'acció social
  Adreça:
  Pl. Major 11 ---- 08389 PALAFOLLS
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
alcaldia
Secretaria:
secretaria
 • Nom del fitxer:
  Educació
  Finalitat:
  Gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d'educació que realitza l'Ajuntament en exercici de les seves competències i funcions educatives.
  Adreça:
  Pl Major 11 - 08389 Palafolls
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Relacions Institucionals
  Finalitat:
  Manteniment de l'agenda i la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, relacions polítiques, contactes protocol·laris i gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics.
  Adreça:
  Pl Major 11 - 08389 Palafolls
 • Nom del fitxer:
  Usuaris de serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió dels diferents serveis municipals de l'Ajuntament utilitzats pels usuaris.
  Adreça:
  Pl Major 11 - 08389 Palafolls
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Àrea econòmica i secretaria
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractes
  Finalitat:
  Gestionar les activitats econòmiques, comptables i de contractació administrativa en l'àmbit de les funcions pròpies de l'Ajuntament.
  Adreça:
  Pl Major 11 - 08389 Palafolls
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels Serveis Socials d'Atenció de l'Ajuntament de Palafolls
  Adreça:
  Pl. Major 11 - 08389 Palafolls
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Palafolls
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
secretaria
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  Gestió i tramitació dels expedients sancionadors de competència de l'Ajuntament.
  Adreça:
  Pl Major 11 - 08389 Palafolls