Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 3 d'un total de 3 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Calders
Departament:
Alcalde-President
Secretaria:
Alcalde-President
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i subjectes passius de l'IRPF
  Adreça:
  PL. Major 1 - 08275 Calders
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Calders
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Plaça major 1 - 08275 Calders
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Calders
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Social
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels Serveis Socials d'Atenció de l'Ajuntament de Calders
  Adreça:
  Pl. Major 1 - 08275 Calders