Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 4 d'un total de 4 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Casa Consistorial s/n - 08460 Montseny
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nómina dels empleats i subjectes pasius per IRPF de l'ajuntament de Montseny
  Adreça:
  Casa Consistorial s/n - 08460 Montseny
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSENY
  Adreça:
  Pl. de la Vila 11 - 08460 Montseny
Responsable del fitxer:
Entitat:
COMUNITAT DE MUNICIPIS COSTERS DEL MONTSENY I BERTÍ
Departament:
President
Secretaria:
President
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i subjectes passius de l'IRPF.
  Adreça:
  PL. DE LA VILA S/N - 08593 COSTERS DELS MONTSENY I BERTÍ