Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 15 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Departament:
AJUNTAMENT
Secretaria:
AJUNTAMENT
 • Nom del fitxer:
  Gestió de personal
  Finalitat:
  Gestió de recursos humans de l'Ajuntament
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC, 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Departament:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Secretaria:
Alcaldia
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
  Adreça:
  Ctra. de Vic 35 - 08272 Sant Fruitós de Bages
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Departament:
secretaria
Secretaria:
alcaldia
 • Nom del fitxer:
  Abonats del servei de subministrament d'aigua potable i/o clavegueram
  Finalitat:
  gestió integrada de la informació personal necessària per la prestació del servei municipal de subministrament d'aigua potable i/o clavegueram. Altes i baixes en el servei. Padró d'usuaris. Facturació i gestió tributària
  Adreça:
  Plana de l'Om 6 3 3a 08241 Manresa
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Departament:
AJUNTAMENT
Secretaria:
AJUNTAMENT
 • Nom del fitxer:
  Expedients i procediments municipals
  Finalitat:
  Gestió dels expedients i procediments relacionats amb les competències municipals
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Responsable del fitxer:
Entitat:
AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Departament:
AJUNTAMENT
Secretaria:
AJUNTAMENT
 • Nom del fitxer:
  Gestió econòmica i contractes
  Finalitat:
  GESTIONAR LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, COMPTABLES I DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ÀMBIT DE LES FUNCIONS PRÒPIES DE L'AJUNTAMENT
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
 • Nom del fitxer:
  Relacions institucionals
  Finalitat:
  GESTIÓ DE COMUNCIACIONS, CORRESPONDÈNCIA, DECRETS, MOCIONS, PROTOCOL, AGENDA, CONTACTES, BUTLLETÍ MUNICIPAL
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
 • Nom del fitxer:
  Expedients sancionadors
  Finalitat:
  GESTIÓ I TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS DE COMPETÈNCIA DE L'AJUNTAMENT
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
 • Nom del fitxer:
  Gestió tributària
  Finalitat:
  GESTIÓ DE LA GENERACIÓ, LIQUIDACIÓ I COBRAMENTS DELS TRIBUTS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
  Adreça:
  CARRETERA DE VIC 35 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES