Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 2 d'un total de 2 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Rellinars
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Adreça:
  Pl. Ajuntament s/n - 08299 Rellinars
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Rellinars
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Finalitat:
  Gestió integrada de la informació de serveis socials
  Adreça:
  Plaça de l'Ajuntament - - 08299 Rellinars