Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Fitxers de l'1 al 10 d'un total de 27 resultats
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Montgat
Departament:
Ajuntament de Montgat
Secretaria:
Ajuntament de Montgat
 • Nom del fitxer:
  Gestió de personal
  Finalitat:
  Gestió,manteniment i control de la informació necessària per a la elaboració de nòmines, el control horari, la gestió dels riscos laborals, la formació i la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament.
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
Responsable del fitxer:
Entitat:
Ajuntament de Montgat
Departament:
Ajuntament de Montgat
Secretaria:
Ajuntament de Montgat
 • Nom del fitxer:
  Trameses
  Finalitat:
  Manteniment d'informació utilitzada per trameses de correu i relació de contactes de les diferents àrees.
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Gestió de tercers
  Finalitat:
  Manteniment d'informació sobre persones, empreses i entitats relacionades amb l'Ajuntament
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Gestió d'unions civils
  Finalitat:
  gestió i registre d'unios civils i parelles de fet del municipi
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Cens electoral
  Finalitat:
  control electoral
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Registre d'entrades i sortides
  Finalitat:
  Registre d'entrada i sortida de documents que es produeixen dins l'àmbit de l'Ajuntament
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Animals de companyia
  Finalitat:
  Registre de propietaris d'animals domèstics
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Consum
  Finalitat:
  Gestió i seguiment de les queixes presentades pels ciutadans en matèria de consum.
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Usuaris serveis municipals
  Finalitat:
  Gestió i manteniment de la informació d'aquelles persones que són ateses als serveis municipals
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat
 • Nom del fitxer:
  Gestió comptable
  Finalitat:
  Gestió comptable
  Adreça:
  Pl. Vila s/n - 08390 Montgat