Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Responsable del fitxer
Entitat:
COMUNITAT DE MUNICIPIS COSTERS DEL MONTSENY I BERTÍ
Departament:
President
Secretaria:
President
NIF:
P0800166A
Informació del fitxer
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Adreça d'accés:
  PL. DE LA VILA S/N - 08593 COSTERS DELS MONTSENY I BERTÍ
  Descripció del fitxer:
  Gestió informatitzada de l'afiliació, contractació, nòmina i cotització dels empleats
 • Diari:
  BOP Barcelona
  Disposició general:
  ACORD DE PLE DE DATA 26/02/2013
  Data:
  11-10-2013
 • Col·lectius:
  Empleats de LA COMUNITAT DE MUNICIPIS COSTERS DEL MONTSENY I BERTÍ i altres persones físiques o subjectes passius a les quals s'ha practicat una retenció en concepte de l'IRPF
 • Cessions:
  • Seguretat Social, AEAT, mútues patronals, entitats bancàries, SEEP.
 • Finalitat:
  Gestió informatitzada de recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nòmina dels empleats i subjectes passius de l'IRPF.
  Tipus:
 • Procedència:
  • Del propi interessat o del seu representant legal
  • D'administracions publiques
  Procediment de recollida:
  • Enquestes o entrevistes.
  • Formularis
  • Transmissió electrònica
  Sistema de tractament:
  Parcialment automatitzat
  Suport utilitzat:
  • Suport paper
  • Suport magnètic o digital
  • Via telemàtica
  • Formularis web de l'aplicació EPSILON.NET
  Estructura:
  • DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • DADES D'INFRACCIONS
  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • ALTRES DADES TIPIFICADES
 • Transferències:
  Sense transferències