Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Responsable del fitxer
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Regidoria de Serveis Socials
NIF:
P0813600D
Informació del fitxer
 • Nom del fitxer:
  XISSAP
  Adreça d'accés:
  Pl. de la Vila 11 - 08460 Montseny
  Descripció del fitxer:
  GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSENY
 • Diari:
  BOP o Alcaldies
  Disposició general:
  CREACIÓ DEL FITXER AUTOMATITZAT:XARXA D'INFORMACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (XISSAP)
  Data:
  15-10-2005
 • Col·lectius:
  PERSONES USUÀRIES DELS SERVEIS SOCIALS
 • Cessions:
  • LES CONSIGNADES A LA LLEI 15/99, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I LA RESTA DE PREVISTES A LES LLEIS
 • Finalitat:
  GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSENY
  Tipus:
 • Procedència:
  • Del propi interessat o del seu representant legal
  • D'altres persones físiques diferents del propi interessat o del seu representant legal
  Procediment de recollida:
  • Enquestes o entrevistes.
  • Formularis
  • Transmissió electrònica
  Sistema de tractament:
  Automatitzat
  Suport utilitzat:
  • Suport paper
  • Suport magnètic o digital
  • Via telemàtica
  Estructura:
  • ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • ALTRES DADES TIPIFICADES
 • Transferències:
  Sense transferències