Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Responsable del fitxer
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
NIF:
P0813600D
Informació del fitxer
 • Nom del fitxer:
  AGINEEL
  Adreça d'accés:
  Casa Consistorial s/n - 08460 Montseny
  Descripció del fitxer:
  Gestió de personal
 • Diari:
  BOP Barcelona
  Disposició general:
  Acord d'encomanda de gestió
  Data:
  28-01-2008
 • Col·lectius:
  Empleats de l'ajuntament de Montseny i altres persones físiques o jurídiques a les quals s'ha practicat una retenció en concepte de IRPF
 • Cessions:
  • Servei català de la salut (S5800006H)
  • Seguretat social, AEAT, entitats bancàries i sanitaries, mútues.
 • Finalitat:
  Gestió informatitzada dels recursos humans i altres activitats derivades de la confecció i pagament de la nómina dels empleats i subjectes pasius per IRPF de l'ajuntament de Montseny
  Tipus:
 • Procedència:
  • Del propi interessat o del seu representant legal
  • D'administracions publiques
  Procediment de recollida:
  • Enquestes o entrevistes.
  • Documentació diversa d'àmbit laboral
  Sistema de tractament:
  Automatitzat
  Suport utilitzat:
  • Suport paper
  Estructura:
  • DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • DADES D'INFRACCIONS
  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • ALTRES DADES TIPIFICADES
 • Transferències:
  Sense transferències