Logo d'APDCAT  

Cerca als Fitxers de Titularitat Pública

Responsable del fitxer
Entitat:
Ajuntament de Montseny
Departament:
Alcaldia
Secretaria:
Alcalde
NIF:
P0813600D
Informació del fitxer
 • Nom del fitxer:
  ASGEL
  Adreça d'accés:
  Casa Consistorial s/n - 08460 Montseny
  Descripció del fitxer:
  Assistència en la gestió económica local
 • Diari:
  BOP Barcelona
  Disposició general:
  Acord d'encomanda de gestió
  Data:
  11-08-2007
 • Col·lectius:
  Colectiu de persones que tenen relació económica amb l'organisme local o l'ens
 • Cessions:
  • AEAT, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Finalitat:
  Gestió informatitzada de dades económiques i comptables derivades de la gestió de l'ens o organisme local que efectua l'encomanda
  Tipus:
 • Procedència:
  • Del propi interessat o del seu representant legal
  • D'altres persones físiques diferents del propi interessat o del seu representant legal
  Procediment de recollida:
  • Contractes, factures, documents económics
  Sistema de tractament:
  Automatitzat
  Suport utilitzat:
  • Suport paper
  Estructura:
  • DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • ALTRES DADES ESPECIALMENT PROTEGIDES
  • DADES DE CARÀCTER IDENTIFICATIU
  • ALTRES DADES TIPIFICADES
 • Transferències:
  Sense transferències